Linki - psychoterapia Marta Giers-Sanecka

TFP

TFP

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu TFP (Transference - Focused Psychotherapy) ukierunkowana na leczenie zaburzeń osobowości. Rozwijana przez Instytut Zaburzeń Osobowości Weil Cornell Medical University w USA.

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu TFP to model pracy w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamiacznej, ukierunkowany na leczenie zaburzeń osobowości (zwłaszcza borderline i narcystycznych). TFP łączy podejście psychodynamiczne ze strukturą i określonym settingiem.

Psychoterapia psychodynamiczna realizowana jest w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, polegającego  na kierowaniu przez pacjenta do terapeuty oraz innych osób z otoczenia:  uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości. Praca terapeutyczna ma na celu  dostarczanie pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Cele leczenia to: zmiana osobowości -  internalizacja wzorców relacji poprzez eksplorowanie ich, gdy zaktywizują się podczas terapii. Zbudowanie spójnego, stabilnego i adekwatnego obrazu przeżycia siebie, które  odzwierciedla się w funkcjonowaniu pacjenta; w satysfakcji z jego życia interpersonalnego i zawodowego, jak też w poprawie objawowej.