Projekty

Projekty

Projekty

Projekty socjoterapeutyczno-psychoedukacyjne. 

 

Monar Babigoszcz-Teatr Kana:

zajęcia kierowane do młodzieży zagrożonej problemem narkomanii I alkoholizmu

2004

Program Art-Terapii

Mała Akademia Rapu” – polsko - niemieckie spotkania młodzieży

2005

Ćpanie Sztuki” - warsztaty artystyczne (teatr, muzyka, sztuki wizualne) dla młodzieży w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień – zrealizowany dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Teatr Kana;

Rytm Ciała “ – kulturalno-edukacyjne spotkania młodzieży z Polski i Litwy

Poszerzony umysł” - zajęcia kulturalno- edukacyjne w ramach wymiany młodzieży z Polski, Ukrainy, Rosji I Litwy

2006

W drodze” - zajęcia kulturalno-eduakcyjne

Wysłyszeć dźwięki” -spotkania kulturalno-edukacyjne w ramach 14 dniowej wymiany młodzieży Polska -Łotwa

Którędy “ - edukacyjno- kulturalne dla młodzieży

2007

W harmonii ze sobą” - spotkania kulturalne młodzieży z Polski I Portugalii

2008

Fundacja Akademia Edukacyjna:

W poszukiwaniu samego siebie” - zajęcia kulturalno-edukacyjne dla młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym i narkotykowym (film, fotografia, teatr, plastyka, trening twórczości). Zajęcia prowadzone we współpracy z Domem Dziecka nr 2 “Zielony Dwór” I “Ośrodkiem Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczecinie.

Praca metodą projektu drogą do aktywności i samorozwoju młodzieży” - spotkanie liderów szkół i organizacji młodzieżowych z Polski, Niemiec, Litwy i Szwecji

2009

Fundacja Akademia Edukacyjna

Maski życia”- zajęcia kulturalno-edukacyjne dla młodzieży zagrożonej alkoholizmem z prawobrzeżnej części Szczecina, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu oraz alkoholizmu,

Obrazy z życia”- zajęcia kulturalno-edukacyjne dla młodzieży zagrożonej problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Warto wiedzieć” – spotkania warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej - projekt zrealizowany w ramach profilaktyki skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zamieszkujących Województwo Zachodniopomorskie.

2010

Fundacja Akademia Edukacyjna

Przestrzenie” - zajęcia kulturalno-edukacyjne dla młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym

współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Szczecinie

Stowarzyszenie Feniks

10 ważnych opowieści” – warsztaty kulturalne w ramach art.-terapii skierowanej do osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu będących podopiecznymi schroniska Feniks. Powstanie fimu  “Zamknięta 5”

2012

Teatr Plus -Minus Toruń

Kana zaufana raz “– zapoznanie z metodami pracy teatralnej z pacjentami uzależnionymi od  narkotyków i alkoholu, skierowane do zainteresowanych teatrem pedagogów i  psychologów (też studentów ostatnich lat) terapeutów, instruktorów w  takich miejscach jak DPS, ŚDS, SOSW, Ośrodki Terapii Uzależnień,  Zakłady Karne, Zakłady Poprawcze, MOW-y.

2014

Fundacja Prawobrzeże

Talenciarnia – realizacja zajęć art – terapii z młodzieżą objętą opieką przez Centrum Rozwoju Rodziny

2019

przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą w Broczynie w ramach projektu” Bardzo młoda kultura” we współpracy z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury

2021 - 0becnie

prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych we współpracy z Instytutem Zdrowia Psychicznego "Para Familia"

 

Zajęcia artystyczno-edukacyjne

Ośrodek Teatralny Kana

2008

Odwaga Tworzenia ( realizacja wspólna)

warsztaty kulturalno- edukacyjne dla młodziezy prowadzone przez Zespół Teatru Kana

2018 - 2022

prowadzenie grupy teatralnej "Połowisko"  we współpracy z Ośrodkiem Teatralnym Kana

efekty pracy powarsztawej:  "To były Akacje"  (2019), "Bez Nazwy" (2020), "Manchineel" (2021), "Arytmia"  (2022)