Marta Giers Sanecka - kwalifikacje

Kwalifikacje

Kwalifikacje

mgr Marta Giers - Sanecka

dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna, dyplomowana socjoterapeutka młodzieży.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Socjologia przy Katedrze Psychologii, specjalność: Doradztwo Psychospołeczne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W tej samej szkole uzyskała dyplom ukończenia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.

Od ponad dekady  nieustannie rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w superwizjach, konferencjach, warsztatach, wykładach i własnej  pracy, stosując się do zasad zgodnych z etyką psychoterapeuty psychodynamicznego i rozumienia psychoterapii  właśnie w tym  nurcie,  by w sposób  profesjonalny i odpowiedzialny pomagać. Obecnie w trakcie uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Praca psychoterapeutyczna i socjoterapeutyczna objęta jest regularną superwizją.

 

 

HISTORIA ZAWODOWA

Od 1999 roku przez niemal dwie dekady, aktywnie współpracowała z  Ośrodkiem Teatrem Kana współtworząc i współrealizując wiele prac scenicznych, warsztatów,  projektów, wydarzeń artystycznych, kulturalnych, edukacyjno-społecznych oraz art. terapeutycznych.

Brała udział w warsztatach z obszarów rozwijania metod i technik scenicznych, prowadzonych przez uznanych w swych dziedzinach artystów m.in.  Zygmunt Duczyński, Richard Nieoczym, Arkadiusz Buszko, Beata Zygarlicka, Przemek Wasilkowski, Grzegorz Ziółkowski, Yoshi Oida, Atsushi Takenaouchi, Marcin Wierzchwski, Alexander Stillmark, Anna Hirth. 

Równolegle do pracy artystycznej i kulturalnej, zajmowała się socjoterapią młodzieży i terapią wspracia dla osób ze środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworząc, koorydnując i realizując liczne projekty ( pełny wykaz dostępny w dostępny w zakładce "projekty" ) we współpracy z organizacjami mi.n - MOW im Janusza Korczaka w Szczecinie, Fundacja Akademia Edukacyjna, NZOZ Monar Babigoszcz, Stowarzyszenie FENIKS, Fundacja Prawobrzeże.

Od 2016 roku z uwagi na coraz większe zaangażowanie w edukację, zgłębianie warsztatu i pracę kliniczną wokół psychoterapii i socjoterapii w ujęciu psychodynamicznym, wycofała się z aktywnego życia kultury i sztuki.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in: w NZOZ Monar Babigoszcz, Klinice Psychiatrii PAM w Szczecinie, w SP ZOZ MSWiA - Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym jako psychoterapeuta grupowy i indywidualny.  

Obecnie prowadzi praktykę własną w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych oraz socjoterapię młodzieży. 

Współpracuje w tym zakersie również z Instytutem Zdrowia Psychicznego Para Familia w Gorzowie Wlkp.

Od 2019 roku wspópracuje z Pomorskim Centrum Psychodynamicznym jako współrealizatorka Etapu Wstępnego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Szczecinie.