Art terapia Marta Giers-Sanecka

edukacja i twórczość

edukacja i twórczość

Zajęcia o charakterze edukacyjno - artystycznym kierowane są do osób młodych, będących w okresie adolescencji, czyli w czasie poszukiwania/ budowania własnej tożsamości, systemu wartości, będących równocześnie w poczuciu, obaw, dylematów i trudności natury fizycznej i psychicznej. Osób mierzących się z  podejmowaniem ważnych dla siebie decyzji i wyborów zawodowych.

Kultura i sztuka często budzi ciekawość i chęć posmakowania, ale z różnych przyczyn jest niedostępna. Prócz wyobrażenia i intuicji, młody człowiek nie ma możliwości zweryfikowania swoich pomysłów, umiejętności i kompetencji. Odpowiedzią na te potrzeby są proponowane zajęcia.

 

Adresaci warsztatów to osoby:

  •  stające przed wyborem studiów i interesujących się sztuką i kulturą (filmem, muzyką, teatrem, tańcem),
  •  pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  •  będące w kryzysie dojrzewania,
  •  nie mające pomysłu na wypełnienie czasu wolnego – „Alternatywa na nudę”,
  •  ciekawe innych ludzi.

 

Struktura zajęć:

Zajęcia prowadzone są w grupie zamkniętej. Odbywają się w formie 2-3 dniowych spotkań w okresie 3 miesięcy albo w formie cyklu dwutygodniowego.

 

Cel zajęć:

  •  rozwój osobisty i grupowy
  •  poznawanie, odkrywanie i zgłębianie wiedzy i umiejętności artystycznych
  •  uwrażliwianie na różne obszary sztuki i kultury
  •  możliwość „sprawdzenia się” w kontekście podjęcia decyzji co do kierunku edukacji/ kształcenia zawodowego .