Współpraca - psychoterapia Marta Giers-Sanecka

Dla pacjenta

Dla pacjenta

Kim jest psychoterapeuta?

1. Psychoterapia jest dziedziną naukową. Istnieją różne szkoły psychoterapeutyczne.

2. Zawód psychoterapeuty mogą wykonywać osoby z różnym kierunkowym wykształceniem wyższym, po odbyciu  minimum czteroletniego specjalistycznego podyplomowego szkolenia zawodowego. Szkolenie to obejmuje: teorię, doświadczenie własne (psychoterapia lub inna forma proponowana przez szkołę), praktykę własną, staż kliniczny oraz superwizję prowadzoną przez osobę do tego uprawnioną (posiadającą certyfikat superwizora).

3. Kompetencje i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii posiada wyłącznie psychoterapeuta.

4. Profesjonalny psychoterapeuta przynależy  do towarzystwa psychoterapeutycznego posiadającego certyfikacje i kodeks etyczny, które zapewniają nadzór nad pracą dla bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i terapeuty.

5.  Warto zapytać swojego terapeutę  na temat wyszkolenia.  Najlepiej na początku terapii.